VMware

Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle
Zobrazit na stránku

Školení Auditor bezpečnosti informací

Cílem je předat maximum zkušeností s prováděním auditu bezpečnostního programu a účastníky připravit na roli auditora v souladu s normou ISO 19011. Trénink je koncipován jako provedení životním cyklem auditu z pohledu auditora. Tedy od naplánování auditu, jeho samotné provedení včetně auditování všech oblastí ISMS a následné vyhodnocení oproti požadavkům normy ISO 27001. 1,5denní kurz. [Kód kurzu: BAAUDBEI]
9 990 Kč bez DPH

Školení Bezpěčně v online světě

Cílem tréninku je představit a vysvětlit účastníkům, jaké hrozby na ně číhají v online světě a jak je možné se před nimi bránit. Na praktických ukázkách jsou představeny jednotlivé hrozby v celém svém životním cyklu až po negativní dopad na konkrétního uživatele IT techniky. 1denní kurz. [Kód kurzu: BABEVONS]
4 990 Kč bez DPH

Školení Kybernetický zákon + vyhláška 82

Cílem kurzu je seznámit účastníky s požadavky a podmínkami kybernetického zákona, jejich praktickým naplněním v návaznosti na vyhlášku č.82 a její dopřesňující požadavky. 1denní kurz. [Kód kurzu: BAKYZAKV]
5 990 Kč bez DPH

Školení Manažer bezpečnosti informací

Trénink je určen osobám, které jsou nebo budou odpovědné za bezpečnostní program ve vaší organizaci. Cílem kurzu je předat maximum zkušeností z řízení bezpečnostního programu podle mezinárodně platné normy ISO/ IEC 27001 pro systém řízení bezpečnosti informací a posluchače připravit na takovouto roli. 2denní kurz. [Kód kurzu: BAMANBEI]
10 990 Kč bez DPH

Školení Manažer kontinuity podnikání

Cílem je účastníky naučit ohodnotit důležitost IT služeb, technologií, dodavatelů, informací a lidí zapojených do jejich poskytování. Dále pak stanovit jejich kritičnost, tolerované doby výpadku a vypracovat plán, jak zabránit finančním ztrátám a pokutám. Jednotlivé fáze procesu jsou procvičovány na praktických příkladech, aby si účastníci osvojili jednotlivé metody a postupy a ovládli aktivity jako je Business Impact Analýza nebo tvorba Disaster Recovery Plánů. 1,5denní kurz. [Kód kurzu: BAMAKOPO]
9 990 Kč bez DPH

Školení Manažer kybernetické bezpečnosti podle KybZak

Trénink je určen osobám, které jsou nebo budou odpovědné za bezpečnostní program ve vaší organizaci. Cílem kurzu je předat maximum zkušeností z řízení bezpečnostního programu podle zákona 181/2014 a navazující vyhlášky č.82 pro systém řízení bezpečnosti informací a posluchače připravit na takovouto roli. 2denní kurz. [Kód kurzu: BAMAKBPK]
10 990 Kč bez DPH

Školení Ochrana informací, dat a soukromí

Cílem je představit všechny oblasti ochrany informací a dat, upozornit na důležitá témata a vysvětlit, jak spolu souvisí. Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic. 1denní kurz. [Kód kurzu: BAOCHIDAS]
5 990 Kč bez DPH

Školení Řízení bezpečnostních incidentů

Cílem kurzu je naučit účastníky odhalit a řídit bezpečnostní incidenty tak, aby jim mohli v budoucnu úspěšně předcházet a snížili jejich dopady na minimum. Na simulovaném bezpečnostním incidentu budou účastníkům vysvětleny všechny fáze zvládání takové situace, a to v souladu s mezinárodními standardy NIST a ISO 27035. Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic. 1denní kurz. [Kód kurzu: BARIBEIN]
5 990 Kč bez DPH

Školení Řízení kontinuity podnikání

Cílem je účastníky naučit ohodnotit důležitost IT služeb, technologií, dodavatelů, informací a lidí zapojených do jejich poskytování. Dále pak stanovit jejich kritičnost, tolerované doby výpadku a vypracovat plán, jak zabránit finančním ztrátám a pokutám. Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic, obzvláště pak pro pracovníky IT oddělení. 1denní kurz. [Kód kurzu: BARIZKOP]
5 990 Kč bez DPH

Školení Řízení kybernetické bezpečnosti

Cílem je představit a popsat hlavní principy zabezpečení IT prostředí v organizaci a poukázat na aktuální trendy založené na metodice ISO a NIST. Trénink je vhodný pro pracovníky IT oddělení bez předchozího zaměření na bezpečnost. 1denní kurz. [Kód kurzu: BARIZKYB]
5 990 Kč bez DPH

Školení Řízení rizik

Nejdůležitějším krokem pro investice do IT zabezpečení a ochranu dat je jejich řízení na základě známých a vyhodnocených rizik. Cílem kurzu je naučit posluchače řídit bezpečnostní rizika na základě standardů ISO 31000 a ISO 27005 tak, aby byl jejich dopad na fungování vaší organizace naprosto minimální. Trénink je určen primárně pro vedoucí pracovníky, nicméně obsahuje důležité informace pro všechny úrovně pracovních pozic. 1denní kurz. Kód kurzu: BARIZRIZ]
5 990 Kč bez DPH

Školení Specialista bezpečnostních rizik

Cílem je naučit účastníky řídit bezpečnostní rizika na základě standardů ISO 31000 a ISO 27005 tak, aby byl jejich dopad naprosto minimální. Důraz je kladen na systematičnost a opakovatelnost procesu v podmínkách organizace. Formou praktických cvičení je představen celý životní cyklus bezpečnostního rizika. 1,5denní kurz. [Kód kurzu: BASPECBR]
9 990 Kč bez DPH

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner