Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 16.30 hod.)

Reklamační řád

reklamační řád


Amenit s.r.o., dodavatel, který poskytuje služby v oblasti počítačového a odborného vzdělávání pro veřejnou i firemní klientelu (dále jen zákazník), vydává pro účely řešení klientské nespokojenosti s obsahem, kvalitou či formou dodávaných vzdělávacích služeb tento reklamační řád.

Zákazník má právo podat společnosti Amenit s.r.o. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

  1. Způsobu výuky lektora
  2. Profesionální výkon lektora
  3. Metodického obsahu akce
  4. Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Amenit s.r.o., Amenit s.r.o., Žerotínova 11, 741 01 Nový Jičín nebo e-mailem na skoleni@amenit.cz.


Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení zákazníka
  • kontaktní údaje zákazníka (e-mail, adresa, telefon)
  • číslo smlouvy/ objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě)
  • popis předmětu reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání
reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.


Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do Amenit s.r.o.

Pokud dodavatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne studentovi adekvátní kompenzaci, ať již formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.


Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

  • Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
  • Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner