Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

Business Intelligence

Business Intelligence

Business intelligence (BI) jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.

Pojem se používá minimálně od roku 1958, s cílem podporovat lepší obchodní rozhodování. Tak lze také charakterizovat BI systémy jako systémy pro podporu rozhodování.

Business intelligence aplikace poskytují historické, současné a prediktivní zobrazení obchodních operací, nejčastěji s využitím již získaných dat v datovém skladu nebo příležitostně přímo z provozních systémů. Běžné funkce BI aplikací zahrnují reporting, podporu analýz, datové kostky (OLAP), přehledové zobrazení (dashboard, balanced scorecard), dolování dat, podnikové řízení výkonnosti (CPM), podporu plánování a prediktivní analýzy.

BI aplikace zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro obchodní účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace mohou shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách.

Technologie zpracování dat

Business Intelligence pracuje převážně se strukturovanými daty z relačních databází. První fází zpracování dat je ETL. ETL je zkratka pro extrakci, transformaci a nahrání dat do datového skladu. Data jsou extrahována z relačních databází, tabulkových procesorů a dalších strukturovaných zdrojů dat. Poté dochází k transformaci do požadovaného formátu. Takto upravená data se následně nahrají do datového skladu, který slouží jako primární zdroj dat pro BI aplikace. Data v datovém skladu jsou ukládaná v historizované podobě, což umožňuje reportovat vývoj metriky v čase.

 

Zobrazit Mřížka List
Seřadit podle
Zobrazit na stránce

Microsoft BI - The Power of Microsoft BI (PowerBI)

Tento dvoudenní kurz se zaměřuje na nejnovější řešení od společnosti Microsoft a jeho praktické využití. Poskytne nejprve základní přehled o Self-Services BI a porovnání s tradičními přístupy k BI, dále bude popsán základ doplňku PowerPivot a PowerVIew. [Kód kurzu: AM101]
10 990 Kč bez DPH

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner