NPO – DIGI pro firmu

NPO – DIGI pro firmu

Od konce dubna 2024 mají zaměstnavatelé možnost podávat žádosti o podporu na digitální vzdělávání pro své zaměstnance. Jedná se již o třetí projekt ÚP ČR, který je zaměřený na získání a rozvoj digitálních kompetencí. Do projektu NPO DIGI pro firmu se mohou zapojit nejen zaměstnavatelé, ale i OSVČ bez zaměstnanců. Podporovanými aktivitami v tomto projektu jsou rekvalifikace a kurzy digitálního vzdělávání. V rámci projektu může díky prostředkům z Evropské unie zaměstnavatel požádat o dva druhy příspěvků, a to o příspěvek na vzdělávací aktivitu a o mzdový příspěvek. O podporu je možné žádat pouze online prostřednictvím webové aplikace https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/.
Zaměstnavatel může celkem získat téměř 43 000 Kč.

Informace o dotaci

https://www.uradprace.cz/web/cz/npo-digi-pro-firmu

Název projektu: NPO – DIGI pro firmu
Reg. číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_109/0010192
Doba realizace: duben 2024 – 30. 09. 2025
Místo realizace: Celá ČR
Zdroj financování: Podpora je poskytována z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)
Přílohy
Podmínky NPO DIGI pro firmu.pdf (259.2 kB)
Veřejná podpora.pdf (324.39 kB)
Informace o Čestném prohlášení.pdf (167.03 kB)

Aplikace NPO-DIGI pro firmu

Přihlášení: https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/
Přihlášení přes ID občana výhradně osoby, která je zapsána ve veřejných rejstřících jako statutární orgán, člen dozorčí rady, podnikající fyzická osoba apod.

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner