Školení Auditor bezpečnosti informací

Cílem je předat maximum zkušeností s prováděním auditu bezpečnostního programu a účastníky připravit na roli auditora v souladu s normou ISO 19011. Trénink je koncipován jako provedení životním cyklem auditu z pohledu auditora. Tedy od naplánování auditu, jeho samotné provedení včetně auditování všech oblastí ISMS a následné vyhodnocení oproti požadavkům normy ISO 27001. 1,5denní kurz. [Kód kurzu: BAAUDBEI]
Výrobce: VMware
*
  9 990 Kč bez DPH

  Cílem je předat maximum zkušeností s prováděním auditu bezpečnostního programu a účastníky připravit na roli auditora v souladu s normou ISO 19011. Trénink je koncipován jako provedení životním cyklem auditu z pohledu auditora. Tedy od naplánování auditu, jeho samotné provedení včetně auditování všech oblastí ISMS a následné vyhodnocení oproti požadavkům normy ISO 27001.

  [Kód kurzu: BAAUDBEI]

  1,5denní kurz | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 12:00

  Záverečný písemný test: Ano

  Praktická cvičení: Ano

  Kurz bude otevřen po naplnění minimálního počtu 4 účastníků!

  Možnosti ubytování a parkování

  Dosažená ocenění

  Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner