Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

Školení Windows PowerShell Basics

Základní kurz skriptování v jazyce PowerShell. [Kód kurzu: AM316]  Více informací...
Výrobce: Microsoft
*
11 500 Kč bez DPH

Kurz PowerShell základní Vás seznámí s prostředím PowerShellu, strukturou příkazů – cmdletů, představí základní syntaxi, možná vývojová prostředí, práci z rourou, tokem skriptu, smyčky a mnohé další.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky – administrátory, kteří se chtějí dozvědět, jak s PowerShellem pracovat. Kurz Vás kompletně připraví pro psaní vlastních skriptů a umožní Vám rozumět již existujícím skriptům.

Cvičením je věnována cca 35 % času kurzu. Celkově Vás čeká 2000 řádků kódu, které budou na kurzu probrány a interpretovány. Z kurzu si odnesete rozsáhlý záznam praktického kódu, včetně všech připomínek a odpovědí na otázky, které budete mít.

[Kód kurzu: AM316]

3-denní kurz | 9:00 - 16:00 | s obědem

Osnova PowerShell Basics:

 • Schéma příkazů PS
 • Práce s nápovědou
 • Práce s příkazy
 • Komentáře
 • Zalomení řádku
 • Definice proměnných
 • Textové řetězce (referenční datový typ)
 • Vynucení datového typu
 • Hodnotové datové typy
 • Čísla (celočíselná) bez znaménka
 • Číselné datové typy s plovoucí desetinou čárkou
 • Aritmetika číselných datových typů
 • Pole
 • Seznam
 • Hash tabulka (hashTable)
 • Metody zděděné z C# .NET System.Object
 • Statické a instanční proměnné a přístupy k nim
 • Kódování
 • Zjištění správné verze PS během runtime skriptu
 • Proměnné prostředí
 • Zabudované proměnné
 • Tok skriptu (výhybky)
 • Smyčky
 • Zpracování výjimek
 • Nearitmetické operátory
 • Práce s cmdlety
 • Práci s rourou (pipeline) | (AltGr + W)
 • Write cmdlety
 • Dialogová hlášení
 • Zjišťování obsahu
 • Zajímavé cmdlety, které je dobré znát
 • Čištění paměti, prvků z kolekce
 • Práce s repositáři
 • Speciální přepínače
 • Debug
 • Bloky
 • Spuštění procesu
 • Získání admin práv k aktuálnímu skriptu
 • Definice funkcí
 • Export dat
 • Prohledávání case sensitive
 • Vzdálené sezení v PS

Kurz bude otevřen po naplnění minimálního počtu 3 účastníků!

Možnosti ubytování a parkování

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner