Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

Školení Microsoft SQL Server – administrace databázového systému

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a zkušenosti nutné ke správě a údržbě databází Microsoft SQL Serveru 2019. Zaměřuje se na funkce a nástroje SQL Serveru pro zabezpečení, zálohování a obnovu, automatizaci správy, monitoring a další témata. Kurz probíhá na SQL Server verze 2019, je vhodný i pro správce starších verzí. 3 denní kurz. [Kód kurzu: AM414]  Více informací...
Výrobce: Microsoft
13 990 Kč bez DPH

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a zkušenosti nutné ke správě a údržbě databází Microsoft SQL Serveru. Zaměřuje se na funkce a nástroje SQL Serveru pro zabezpečení, zálohování a obnovu, automatizaci správy, monitoring a další témata. Kurz probíhá na SQL Server verze 2019, je vhodný i pro správce starších verzí.

[Kód kurzu: AM414]

3 denní kurz | 8:00 - 16:00 | s obědem

Předpokládané znalosti: Základní znalost operačního systému Windows. Znalost Trasact-SQL a principů relačních databází.

Osnova:

  1. Autentizace a autorizace uživatelů
   • Autentizace připojení do SQL Serveru
   • Autorizace účtů pro přístup do databází
   • Autorizace napříč servery
   • Contained Databases
  2. Serverové a databázové role
   • Přehled a účel rolí
   • Popis a použití fixních rolí
   • Tvorba a použití uživatelem definovaných rolí
  3. Autorizace uživatelů při přístupu ke zdrojům
   • Autorizace přístupu k objektům
   • Autorizace k vykonávání kódu
   • Konfigurace oprávnění na úrovni schématu
  4. Ochrana dat šifrováním a možnosti auditu
   • Možnosti auditu přístupu k datům v SQL Serveru
   • Nasazení a správa auditu v SQL Serveru
   • Ochrana dat šifrováním
  5. SQL Server Recovery Models
   • Přehled strategie zálohování
   • Návrh strategie zálohování
  6. Zálohování databází
   • Zálohování databází a transakčního logu
   • Správa záloh
   • Možnosti konfigurace při zálohování
  7. Obnova databází
   • Porozumění procesu obnovy
   • Obnova databáze
   • Obnova ke konkrétnímu času
   • Obnova systémových databází
   • Obnova části databáze
  8. Automatizace správy SQL Serveru
   • Přehled možností automatizace
   • Práce se službou SQL Server Agent
   • Správa úloh
   • Multi-server prostředí
  9. Správa zabezpečení spužby SQL Server Agent
   • Přehled možností zabezpečení
   • Konfigurace objektů Credentials
   • Tvorba proxy účtů
  10. Monitorování SQL Serveru za použití objektů Alert a notifikací
   • Konfigurace služby Database Mail
   • Monitorování chyb
   • Konfigurace objektů Operator a Alert
   • Objekt Alert v Azure SQL database
  11. Úvod do správy databázového systému použitím PowerShell
   • Konfigurace SQL Serveru použitím PowerShell
   • Správa SQL Server použitím PowerShell
   • Údržba SQL Serveru použitím PowerShell
  12. Trasování SQL Serveru
   • Zachycení aktivity nástrojem SQL Server Profiler
   • Použití nástroje Database Engine Tuning Advisor
   • Distribued Replay
   • Monitorování zámků
  13. Monitorování SQL Serveru
   • Monitorování aktuální aktivity
   • Přehled výkonnostních čítačů a jejich ukládání
   • Analýza výsledků monitorování
  14. SQL Server Utility
  15. Řešení problémů
   • Metodika řešení problémů
   • Řešení problémů na úrovni služby
   • Řešení problémů s účty a připojením
   • Řešení běžných problémů
  16. Import a Export dat
   • Nástroje a metody procesu Import/Export
   • Import/Export dat tabulky
   • Transfer dat
   • Použití BCP a BULK INSERT pro Import dat
   • Data-tier Applications

Kurz bude otevřen po naplnění minimálního počtu 3 účastníků!

Možnosti ubytování a parkování

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner