Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 16.30 hod.)

Školení Architekt kybernetické bezpečnosti

Kurz je zaměřen na návrh, implementaci a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti. Naučíme vás navrhovat a zavádět bezpečnostní opatření v rámci zajišťování architektury bezpečnosti organizace s vazbou na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Připravíme vás na pozici Architekta kybernetické bezpečnosti. [Kód kurzu: AM227]  Více informací...
Výrobce: Amenit
*
36 990 Kč bez DPH

Kurz je zaměřen na návrh, implementaci a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti. Naučíme vás navrhovat a zavádět bezpečnostní opatření v rámci zajišťování architektury bezpečnosti organizace s vazbou na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Připravíme vás na pozici Architekta kybernetické bezpečnosti.

Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování managementu organizace a jejich vlastníků.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Seznámit se s požadavky zákona na Kritickou informační infrastrukturu (KII)
 • Seznámit se podrobně s rolemi architekta kybernetické bezpečnost
 • Porozumět úloze analýzy rizik v KII
 • Poznat fungování používání identit a řízení přístupu v operačních systémech
 • Porozumět mechanismům logování a auditu
 • Porozumět základním pravidlům pro návrh bezpečných sítí
 • Pochopit jak funguje detekce a monitoring narušení bezpečnosti
 • Seznámit se s požadavky na nepřetržité vyhodnocování KBU

5denní kurz | 9:00 - 17:00 hod

[Kód kurzu: AM227]

Obsah školení:

 1. Úvod do ZoKB a managementu rizik
  • Požadavky zákona na KII
  • Zákony, směrnice a normy pro KII
  • Role architekta
  • Zavádění ISMS a ISO 27001 v organizaci s KII
  • Kritická infrastruktura a významné informační systémy
  • Fyzická bezpečnost objektů v KII
  • Analýza rizik a zvládání rizik v KII
  • Návaznost opatření analýzu rizik
  • Správa a management aktiv KII
  • Řízení dodavatelů
 2. Identity a kontrola přístupu
  • Používání identit ve Windows a Active Directory
  • Používání identit v Linuxu
  • Řízení identity uživatelů pomocí centralizovaných IDM
  • Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů
  • Řízení přístupu ke zdrojům operačního systému
  • Řízení přístupu k databázím
  • Správa Hesel
  • Implementace 2FA
  • Zranitelnosti 2FA
 3. Zabezpečení klientů
  • Antivirus a AntiMalware
  •  Next Generation antiviry
  • Data Lost Prevention systémy
  • Správa certifikátů na klientech
  • Šifrování disků a USB – Bitlocker a EFS
  • Zabezpečení e-mailové a webové komunikace
 4. Logování a audit
  • Logování ve Windows
  • Logování v Linuxu
  • Logování v aplikacích
  • Typické logovací mechanismy
  • Definice požadavku na zaznamenávání činnosti dle ZKB
  • Požadavky na přesný čas
  • Logování přístupu a práce se síťovými prvky
  • Logování na úrovni operačních systémů a na úrovni aplikací
  • Centrální nástroje pro sběr logů a vyhodnocování událostí
  • Popis základní funkcionality SIEM
 5. Bezpečnost vývoje a aplikací
  • Srovnání různých architektur aplikací
  • Zranitelnost aplikací
  • Akvizice, vývoj a údržba
  • Principy bezpečného vývoje softwaru
  • System Development Life Cycle
  • Testování vyvíjených aplikací
  • Využívání jednotných šablon pro automatizaci a správu
 6. Architektura sítě
  • Next Generation Firewally
  • Next Generation Intrusion Prevention Systemy
  • DDoS – podstata útoku a způsoby ochrany
  • Principy L2 a L3 segmentace sítě
  • Principy vytváření DMZ
  • Slučování a určování aplikaci do VLAN
  • Implementace VPN a detekce KBU / KBI
  • Síťový a aplikační pohled
 7. Síťová bezpečnost
  • Základní pravidla pro L2 a L3 design sítě
  • Principy L2 útoků
  • Útoky MitM využívající ARP
  • Útoky na SPT (Spanning Tree)
  • Útoky na VLAN
  • Útoky na směrovací protokoly L3
  • Doporučení pro konfiguraci přepínačů – řízení přístupu
 8. Detekce a monitoring narušení
  • Požadavky na nepřetržité vyhodnocování KBU
  • Behaviorální analýza síťového provozu
  • Implementace a nasazení SIEM
  • Analýza zjištěných KBU
  • Vyhodnocování a reakce na KBU
 9. Zajišťování vysoké dostupnosti
  • Metody analýzy pro business kontinuitu
  • Požadavky na návrh vysoce dostupných systémů
  • Vysoká dostupnost v praxi
  • Vysoká dostupnost pro systémy řízení a systémy pracující v reálném čase
  • Návaznosti na analýzy business kontinuity
  • Support / Servis
  • SLA pro zajištěný vysoké dostupnosti
  • Náhradní díly

Kurz bude otevřen po naplnění minimálního počtu 4 účastníků!

 

Možnosti ubytování a parkování

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner