Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

Výzva 03_19_097

DOTACE NA ŠKOLENÍ z Evropského sociálního fondu (ESF)

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Výzva 03_19_097

ESF

Číslo výzvy: 03_19_097
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
Druh plánované výzvy: Kolová
Plánované datum vyhlášení výzvy: 15.03.2019
Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.05.2019
Finanční alokace plánované výzvy (CZK): 1 700 000 000
Podporované aktivity: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.
Cílové skupiny: Zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Území (místo dopadu): ČR mimo HMP
Typ příjemce: Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).
Synergie plánované výzvy: Nesynergická

Výzva bude oficiálně zveřejněna zde: https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

ZPRACOVÁNÍ DOTACE

V případě vašeho zájmu Vám zajistíme vypracování žádosti na dotaci školení.

NABÍDKA OP ZAMĚSTNANOST
kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace nezbytné pro úspěšné proplacení přiznané dotace v rámci programu OP Zaměstnanost, výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

Nabídka služeb obsahuje:

 • Kompletní vedení a zpracovávání žádosti v elektronickém systému MS 2014+ a vedení kompletní písemné dokumentace k projektu (odevzdání po ukončení projektu).
 • Poradenská činnost během celého průběhu projektu pro jeho úspěšné a bezproblémové ukončení včetně vedení a komunikace s odpovídajícími profesemi.
 • Sestavení a odevzdání žádosti včetně zpracování všech povinných příloh.
 • Součinnost při realizaci poptávkových řízení v rámci jednotlivých školení plánovaných projektem.
 • Kontrola dokumentace poptávkových řízení (nabídek, poptávek, výše ceny apod.) v souladu s podmínkami programu.
 • Zpracování a odevzdání všech monitorovacích zpráv v rámci projektu (průběžná pololetní zpráva a závěrečná zpráva projektu vyžadované poskytovatelem dotace).
 • Zpracování a odevzdání pololetních a závěrečné žádosti o platbu včetně kompletace všech povinných příloh.
 • Účast na realizovaných kontrolách poskytovatelem dotace.

Cenové podmínky zašleme na vyžádání.

Celková cena bude hrazena objednatelem postupně po dokončení jednotlivých úkonů.

 • platba po odevzdání žádosti o dotaci
 • platba po schválení žádosti o dotaci
 • platba po odevzdání průběžné pololetní zprávy a proplacení pololetní žádosti o platbu a následně závěrečné zprávy a proplacení závěrečné žádosti o platbu /PROCENTO BUDE VYPOČTENO ZE SKUTEČNĚ PROPLACENÉ DOTACE NA ÚČET

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner