Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

Oracle Database 12c Administration Workshop

Administration Workshop vás naučí vše o architektuře Oracle Database. Zjistíte, jak efektivně spravovat instance databáze Oracle, nakonfigurovat sítové prostředí Oracle a provádět údržbu databáze. [Kód kurzu: AM404]  Více informací...
Výrobce: Oracle
32 900 Kč bez DPH

Oracle Database 12c: Administration Workshop vás naučí vše o architektuře Oracle Database. Zjistíte, jak efektivně spravovat instance databáze Oracle, nakonfigurovat sítové prostředí Oracle a provádět údržbu databáze. Zajistit rychlý, spolehlivý, bezpečný a snadno ovladatelný výkon. Instrukce a praktické příklady vám poskytnou praktické zkušenosti.

[Kód kurzu: AM404]

5 denní kurz | 9:00 - 17:00

Místo konání: Vsetín (po registraci na školení Vám budou podány bližší informace)

Osnova:

Správa instance databáze

 • Zavedení nástrojů pro správu databáze Oracle
 • Porozumění struktuře Enterprise Manager Management
 • Přihlášení do Oracle Enterprise Manager Database Express
 • Použití domovské stránky Enterprise Manager Express
 • Použití Enterprise Manager Cloud Control
 • Použití SQL * Plus
 • Použití SQL Developer
 • Soubory s inicializačními parametry

Konfigurace síťového prostředí Oracle

 • Síťové služby Oracle - Přehled
 • Síťový příjemce Oracle - Přehled
 • Nastavení síťových připojení Oracle 
 • Nástroje pro konfiguraci a správu Oracle sítě
 • Použití nástroje Listener Control 
 • Použití asistenta pro síťové nastavení Oracle 
 • Použití síťového správce Oracle 
 • Použití ovladače Enterprise Manager Cloud

Správa struktur databázového úložiště

 • Porozumění ukládání dat
 • Obsahy bloků databáze 
 • Zkoumání struktury úložiště 
 • Vytvoření nové tabulky
 • Přehled tabulek vytvořených ve výchozím nastavení 
 • Správa tabulek
 • Zobrazení informací tabulky
 • Použití souborů spravovaných Oracle

Správa zabezpečení uživatele

 • Database - Uživatelské účty
 • Předdefinované administrátorské účty
 • Vytvoření uživatele
 • Ověření 
 • Odemknutí uživatelského účtu a resetování hesla
 • Oprávnění
 • Role
 • Profily

Správa souběžného přístupu k datům

 • Přehled zámků
 • Uzamykací mechanismus
 • Souběžnost dat
 • DML zámky
 • Řízení fronty požadavků na zámky
 • Konflikty při zamykání

Správa zrušení dat

 • Zrušení dat - Přehled
 • Transakce a zrušení dat
 • Ukládání zrušených informací
 • Porovnání zrušených a obnovených dat
 • Správa zrušení
 • Konfigurace zapamatování zrušeného
 • Zajišťování zapamatování zrušeného
 • Změna zrušené tabulky na pevnou velikost

Implementace auditu Oracle Database 

 • Oddělení odpovědností
 • Zabezpečení databáze
 • Monitoring souladu
 • Standardní audit databáze
 • Jednotný audit dat
 • Oddělení úkolů pro správu auditu (AUDIT_ADMIN a AUDIT_VIEWER rolí)
 • Konfigurace auditu
 • Specifikace nastavení auditu

Údržba databáze

 • Údržba databáze
 • Zobrazení historie upozornění
 • Terminologie
 • Automatický archiv zátěže (AWR)
 • Statistické úrovně
 • Automatický monitoring diagnostiky databáze (ADDM)
 • Poradní Framework
 • Enterprise Manager a Advisors

Správa výkonu

 • Monitorování výkonu
 • Ladění aktivit
 • Plánování výkonu
 • Ladění instance
 • Metodika ladění výkonu
 • Data ladění výkonu
 • Monitorování výkonu
 • Správa paměti

Řízení výkonu: SQL ladění

 • SQL ladění
 • Oracle Optimizer
 • Operace SQL plánu
 • Adaptivní prováděcí plány
 • SQL Advisors
 • Výsledky automatického ladění SQL
 • Implementace doporučení automatického ladění
 • SQL Tuning Advisor

Správa zdrojů pomocí Resource Manager

 • Database Resource Manager - Přehled
 • Database Resource Manager – Koncepty
 • Používání Resource Manager
 • Výchozí plán údržby Resource Manager
 • Výchozí plán - Příklad
 • Resource Manager Workflow
 • Specifikace směrnic plánování zdrojů 
 • Metody alokací zdrojů pro plánování zdrojů

Automatizace úloh pomocí Oracle Scheduler

 • Zjednodušení správy
 • Porozumění pojmu Simple Job 
 • Základní součásti
 • Základní workflow
 • Stálé nenáročné úkoly
 • Použití Time-Based (čas) nebo Event-Based (události) plánu
 • Vytvoření Time-Based úlohy
 • Vytvoření Event-Based úlohy

Správa místa

 • Správa místa - přehled
 • Správa místa v blocích 
 • Řádkové řetězení a migrace
 • Správa volného místa v rámci segmentů
 • Typy segmentů
 • Alokace rozšíření
 • Alokace volného místa
 • Vytvoření tabulky bez segmentů

Zálohování a koncepty obnovy

 • Kategorie selhání
 • Technologie Flashback
 • Porozumění instanci Recovery
 • Fáze instance Recovery
 • Optimalizace Instance Recovery
 • Používání MTTR poradce
 • Selhání záznamového média
 • Konfigurace obnovitelnosti

Přesun dat

 • Přesouvání dat: Obecná architektura
 • Oracle Data Pump
 • SQL* Loader
 • Externí tabulky

Kurz bude otevřen po naplnění minimálního počtu 3 účastníků!

Možnosti ubytování a parkování

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner